Çeke Hapis Cezasının Durması Adli Kontrol İtiraz Dilekçesi

T.C. ………………………İCRA CEZA HÂKİMLİĞİ’NE

Dosya No: 

Tarih:                                                                               

ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ EDEN

SANIK                 :

KONU               : ……… İcra Ceza Hakimliği’nin …./….. sayılı dosya üzerinden ………….

…….. tarihinde hakkımda verilen YURTDIŞI ÇIKIŞINA ilişkin karara itirazımın sunulması ile söz konusu kararın kaldırılması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Hakkımda verilen ADLİ KONTROL ALTINA ALINMASINA ilişkin karar haksız ve hukuka aykırıdır. Bu nedenle kaldırılması gerekmektedir. Şöyle ki;

…………………………….. sektöründe Ticari faaliyetler göstermekteyim. Ülkemizin de içinde bulunduğu dünyada söz konusu olan Covid-19 pandemi ile verilen süre içerisinde sadece Türkiye içinde yaptığım/yapacağım  ticari faaliyetlerim ile 3 ay içerisinde ödemem gereken Çek Bedelinin karşılıksızdır kalan kısmını yani ………………………………………TL’yi ödeyebilmem mümkün değildir. Ayrıca başka icra ceza davalarıma da bu süreç içerisinde %10 ödeme yapma zorunluluğum hasıl olmuştur. Yurtdışında ve özellikle Türk Cumhuriyetlerinde yüklü miktarda alacaklarım ve teslim etmek zorunda olduğum işler ile bu işlerin bedelleri bulunmaktadır. Yurtdışı çıkış yasağının kalkmaması durumunda bu tahsilatları yapamayacağım, aynı zamanda Sayın Mahkemeniz tarafından verilen süreler içinde ödeme yapamayacağım açıkça görülmektedir. Alacaklı tarafında bu durumda mağdur olacağı ve tarafımdan ödeme alacağı açıktır.

Bu nedenle hakkımda verilen ADLİ KONTROL ALTINA ALINMASINA ilişkin karar haksız olup suçun nevisi, ceza şeklinin ödeme olmasından dolayı YURTDIŞI YASAĞIMIN kaldırılması gereklidir. 7226 sayılı kanunun 49. Maddesi 3.fıkrasında, YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞINI ZORUNLULUK OLARAK DEĞİL SEÇENEK OLARAK MAHKEMENİZİN TAKDİRİNE BIRAKMIŞTIR..

 

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz ve izah olunan ve mahkemenizce re’sen gözetilecek durumlar karşısında …………………………… tarihli şahsım hakkında verilen ADLİ KONTROL Şartının kaldırılmasına ilişkin karara karşı itirazımın kabulü ile söz konusu kararın kaldırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

 

                                                                                                                Sanık

İsim Soyisim

PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINadli kontrol itiraz dilekçesi örneği

Çeke Hapis Cezasının Durması Adli Kontrol İtiraz Dilekçesi” için bir yorum

  • 5 Nisan 2020 tarihinde, saat 09:46
    Permalink

    Nasıl bir yasa ise çek yasası ülkedeki HerkeseAf EsnafaHapis deniliyor. Bize dolandırıcı muamelesi yaptılar. Dolandırıcıya af var, çeki yazılmış esnafa hapis diyor. Sahtecilik yaparak piyasayı dolandıranlara af, alacağını alamadığı için çekini ödeyemedi diye esnafı hapise atan parti, de tarihin tozlu sayfalarına doğru gidiyor. Hemde dört nala! Bağıra bağıra.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.